Projects / Projektai

UAB „Ecowood“ – jau daugiau nei 16 metų gyvuojanti ąžuolinių grindų, durų ir laiptų gamintoja. Kauno rajone, Vilkijos miestelyje įsikūrusi įmonė gamina kokybišką, ekologišką produkciją, kurios didelė dalis eksportuojama.

Įmonės technologiniuose procesuose didžiąją dalį sunaudojamos energijos sudaro elektros energija. Įgyvendinant energijos vartojimo audito rekomendacijas bei siekiant sumažinti gamybos kaštus ir prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, UAB „Ecowood“ pradėjo įgyvendinti projektą Nr. Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0016 UAB „Ecowood“ energetinių sąnaudų mažinimas diegiant AEI“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Pagal šį projektą bus įdiegtas atsinaujinančių energijos išteklių šaltinis – 800 kW galios saulės jėgainė.

UAB „Ecowood“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Įgyvendinus projektą, didės įmonės konkurencingumas bei bus prisidedama prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo mažinimo.

ESFIVP-I-1

Contact us